Kultura i media

kultura i media

Lista postulatów
5364

Świetlik w każdej gminie

Dostęp do kultury nie powinien być uzależniony do miejsca zamieszkania. W każdej gminie utworzymy świetlik – miejsce spędzania wolnego czasu i aktywnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Świetliki będą łączyły i wspierały funkcje bibliotek, domów kultury i świetlic. Wykorzystamy do tego istniejące lokalne ośrodki kultury, a w przypadku ich braku – zbudujemy nowe obiekty i zapewnimy ich finansowanie. Umożliwimy bezpłatny dostęp do świetlików organizacjom pozarządowym, aktywistom, aktywistkom oraz uczynimy z nich centra lokalnych społeczności.

Darmowy dostęp do kultury

Wstęp do instytucji kultury – takich jak muzea i galerie – będzie bezpłatny w każdą niedzielę w całej Polsce.

Odpolitycznienie mediów publicznych

Zarządy mediów publicznych będą wybierane w konkursach przez komisję konkursową, w skład której nie będą wchodzić politycy, a przedstawiciele dziennikarzy i innych zawodów związanych z mediami.

Jawny budżet mediów publicznych

Wszystkie wydatki mediów publicznych (w tym wynagrodzenia) będą jawne i dostępne dla każdego.

Zobacz także