Polityka Cookies - WiosnaBiedronia.pl | Oficjalna Strona Partii

Polityka Cookies

I. Informacje ogólne

 1. Polityka Cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies, a nadto sposoby przetwarzania informacji o Użytkowniku za ich pomocą.
 2. Wydawcą i administratorem serwisów internetowych jest Partia.
 3. Serwisy internetowe Partii realizują funkcje pozyskiwania informacji o ich Użytkowniku oraz ich zachowaniu.
 4. Pozyskiwanie informacji o Użytkowniku następuje w szczególności poprzez:
  1. zapisywanie na urządzeniach końcowych Użytkownika plików cookies (tzw. "ciasteczka");
  2. poprzez gromadzenie logów serwera www na serwerze zarządzanym przez Partię.
 5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych poniżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego oraz uzyskującym do nich dostęp jest Partia.
 7. Pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić serwis internetowy dostosowany do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie serwisu internetowego w języku Użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień serwisu internetowego wybranych przez Użytkownika.
 8. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Cele polityki

 1. Celem Polityki jest:
  1. uświadomienie Użytkownika, w jakim zakresie przetwarzane są informacje o nim za pośrednictwem plików cookies, w tym jego dane osobowe, tak aby Użytkownik mógł samodzielnie, swobodnie i świadomie decydować o tym, czy skorzysta z serwisów internetowych Partii;
  2. ogólne określenie, w jaki sposób i w jakim celu Partia zbiera informacje o Użytkowniku oraz do jakich celów te informacje wykorzystuje;
  3. poinformowanie Użytkownika do kogo i gdzie Partia przesyła jego dane.
 2. Mając na względzie zaufanie Użytkowników serwisów internetowych Partii, Partia przykłada należytą staranność do tego, aby dane były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

III. Słownik

A. Wyrażenia i terminy

Wyrażenia i terminy użyte w Polityce Cookies mają znaczenie nadane im jak poniżej:

 1. Administrator (danych osobowych) lub Partia – to Partia Wiosna Roberta Biedronia z siedzibą w Warszawie 02-675, na ul. Wołoskiej 3.
 2. dane osobowe – to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. przetwarzanie – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 4. Użytkownik – to osoba odwiedzająca lub korzystająca z serwisów internetowych Partii i powiązanych z nimi usług;
 5. pliki cookies – to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników takich jak w szczególności komputer, telefon, tablet, smartphone i przesyłane przez serwisy internetowe.

B. Akty prawne

Użyty w Polityce Cookies skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 2018r. Nr 127, str. 2).

IV. Cel stosowania plików cookies

Pliki Cookies używane są w szczególności w celu:

 • dostosowania zawartości serwisów internetowych Partii do preferencji i urządzenia końcowego Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze serwisów internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów Użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów serwisu internetowego, a także zapisanie informacji o lokalizacji Użytkownika;
 • tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisów internetowych Partii, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie serwisów internetowych Partii, w tym badanie ich wydajności;
 • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego.

V. Rodzaje plików cookies

A. Informacje ogólne

Partia stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania z serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

B. Niezbędność do realizacji usługi

W celu zapewnienia realizacji usług serwisów internetowych Partia stosuje następujące ich rodzaje: 

 1. niezbędne – które są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych Partii lub funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać;
 2. funkcjonalne – które są ważne dla działania serwisów internetowych Partii, gdyż:
  1. służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisów internetowych Partii; bez nich serwis internetowy będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji Użytkownika;
  2. służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisów internetowych Partii; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności serwisów internetowych, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z nich;
  3. służą większości funkcjonalności serwisów internetowych Partii; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

C. Czas umieszczenia plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika

Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu końcowym Użytkownika, Partia stosuje następujące ich rodzaje: 

 1. cookies sesyjne (session cookies) – które są umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z serwisu internetowego;
 2. cookies stałe (persistent cookies) – które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają na urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela serwisu internetowego.

D. Pochodzenie plików cookies

Ze względu na pochodzenie administratora serwisów internetowych, który zarządza plikami cookies Partia stosuje następujące ich rodzaje: 

 1. cookies własne (first party cookies) – które są umieszczone na serwisach internetowych bezpośrednio przez Partię; 
 2. cookies zewnętrzne (third-party cookies) - które są umieszczane na serwisach internetowych przez podmioty inne niż Partia.

E. Cel plików cookies

Ze względu na cel jakiemu służą pliki cookies Partia stosuje następujące ich rodzaje: 

 1. konfiguracji stron internetowych – które umożliwiają ustawienia funkcji i usług na serwisach internetowych Partii;
 2. bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – które umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisów internetowych Partii;
 3. stan sesji – które umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownik korzysta z serwisów internetowych Partii. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych serwisów internetowych lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych serwisach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania serwisów;
 4. procesy – które umożliwiają sprawne działanie serwisów internetowych Partii oraz dostępnych na nich funkcji;
 5. lokalizacja – które umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji Użytkownika,
 6. analizy i badania, audyt oglądalności – które umożliwiają lepiej zrozumieć preferencje Użytkownika. W takim przypadku mogą być zbierane anonimowo informacje na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych Użytkownika.

F. Ingerencja plików cookies w prywatność Użytkownika

Ze względu na ingerencję plików cookies w prywatność Użytkownika Partia stosuje następujące ich rodzaje:

 1. nieszkodliwe – które obejmują pliki cookies:
 2. niezbędne do poprawnego działania serwisów internetowych Partii,
 3. potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności serwisów internetowych Partii, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem Użytkownika;
 4. badające - wykorzystywane do śledzenia Użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego Użytkownika.

VI. Pliki cookies a dane osobowe

 1. Pliki cookies, co do zasady, nie stanowią danych osobowych, jednak pewne informacje przechowywane w takich plikach (np. co do preferencji) w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku serwisów internetowych Partii, są traktowane jako dane osobowe.
 2. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania opisanych powyżej określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

VII. Usuwanie plików cookies

 1. Uprawnienie Partii do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies wynika ze zgody wyrażonej przez Użytkownika serwisów internetowych Partii. Zgoda ta wyrażana jest przez Użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Partię.
 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi plików cookies, w tym sposobów ich usuwania:
  1. Android,
  2. Chrome,
  3. Firefox,
  4. Safari,
  5. Safari (iOS),
  6. Edge,
  7. Internet Explorer,
  8. Opera,
  9. Windows Phone,
  10. Blackberry.
 3. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie RODO, konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies. Proces aktualizacji może potrwać do 48 godzin.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na serwisach internetowych Partii.

VIII. Logi systemowe

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych na rzecz Partii.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika;
  7. Informacje o adresie IP;
 3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwisy internetowe Partii.
 4. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.